Nyheter

Klippschema Midsommarängen 2024 - tillsvidare

Uppdaterat klippschema för Midsommarängen ligger nu under fliken meny/ dokument/ Gräsklipparschema

Kallelse vårens arbetsdag - söndagen 28 april

Tisdagen den 30 april (Valborgsmässoafton) Söndagen 28 april är det dags för vårens gemensamma arbetsdag. Vi samlas 10:00 vid posthuset för avprickning och beräknas hålla på till ca: 13:00 för att sedan avsluta med traditionell korvgrillning. Prioriterade aktiviteter är: - Samla ihop ris - Ta bort vägpinnar - Rensa gräsytor från pinnar inför klippning - Lägga igen gropar i vägen - Rensa vägtrummor Är det ytterligare saker som behöver åtgärdas, kontakta respektive områdesansvarig
Nyheter

Sollarö badbrygga är nu sjösatt

Klippschema 2022

Nu har årets klippsäsong-22 startat. Årets vårväder verkar inte påverka gräsets tillväxt, så vi startar upp redan nu vecka 20 och beräknar preliminärt hålla på t. o

Status Grönområdesplan samt datum för vårens arbetsdag och årsstämma

Enligt tidigare information skulle grönområdesplan etapp 3 starta under februari/mars. Då det har varit svårt att få tag på maskiner blir det en förskjutning i tidplan, målsättningen är att det ska vara klart innan sommaren. Lördagens den 30 april är det dags för vårens gemensamma arbetsdag

Trivselregler Sollarö har kompletterats med bryggpolicy samt förtydligande avseende tyngre fordon

Som vi skrev i förvaltningsberättelsen 2021 har styrelsen under det gångna året kartlagt befintliga båtplatser samt tagit fram en bryggpolicy som ligger i linje med förvaltningen. Bryggpolicyn finns nu i dokumentet Trivselregler rev F, vi har även förtydligat stycket avseende tyngre fordon. https://sollaro

Beslut om att genomföra Grönområdesplan etapp 3

Hej Sollarös vänner, Hösten 2018 anlitade Sollarö Samfällighetsförening Skogsstyrelsen i syfte att ta fram en grönområdesplan för Björnö 1:20. Denna plan genomförs nu etappvis under planperioden ca: 10 år, detta genom: • Frihuggning av tallar samt grova lövträd som sälg, björk och ek. • Utglesning av granar i första hand samt snabbt växande lövträd

Status grönområdesplan etapp 3

Som flera noterat arbetar Sten Hamring med inventering och uppmärkning av träd vilket kommer att pågå tom nästa vecka. Träd märks upp enligt följande: Rött = Förslag på borttag av träd, Gult = Ska skyddas När inventering och uppmärkningen är klar har vi ett förslag på vad som bör göras i syfte att förvalta skogen långsiktigt (10 år). Nästa steg i processen är att områdesansvariga utvärderar förslaget och gör eventuella korrigeringar med stöd från medlemmar inom respektive område

Kallelse höstens arbetsdag på Sollarö - lördagen den 2 oktober 10:00-14:00

Hej Sollarös vänner! Nu kan vi äntligen genomföra en gemensam arbetsdag i syfte att ta hand om vår fina ö och förbereda den inför vintern. Vi samlas vid posthuset 10:00 för avprickning, efter arbetsdagen 14:00 bjuder föreningen på grillad korv med tillbehör vid badplatsen. Prioriterade aktiviteterna på arbetsdagen: - Sätta upp snöpinnar - Städa upp efter rishögarna - Ta upp badbryggan på land inför renovering under höst/vinter/vår - Röja nere vid badberget då det har växt igen rejält Om det är några ytterligare aktiviteter, kontakta respektive områdesansvarig så att det om möjligt kan planeras in

Stämma, Midsommar och Arbetsdag

Hej Sollarös vänner! Hoppas att det är bra med samtliga, den 5 april genomförde styrelsen ett vandrande styrelsemöte på Sollarö i både snö och blåst, det var lite kallt men ändå trevligt att kunna mötas för första gången på länge. Som alla känner till har inte restriktionerna förändrats vilket gör att vi inte kan genomföra en normal stämma, utan det blir en pappersstämma den 27 juni (Per Capsulam) dvs. som föregående år

Klippschema -2021

Årets vårväder verkar vara extra gynnsamt för gräset, så vi räknar med att starta upp redan vecka 20 och beräknar preliminärt hålla på t. o. m

Grönområdesplan Etapp 2

Hösten 2018 anlitade Sollarö Samfällighetsförening Skogsstyrelsen i syfte att ta fram en grönområdesplan. Denna plan genomförs nu etappvis under planperioden ca: 10 år, detta genom successiv utglesning av snabbt växande granar och ordinära lövträd. Styrelsen har nu beslutat att genomföra etapp 2 av grönområdesplan med start sannolikt under nästa vecka enligt nedan prioritering: 1

Höstens arbetsdag

Välkomna till höstens arbetsdag som i år infaller lördagen den 3 oktober 10:00-14:00 (Första lördagen i oktober). Pga. Covid 19 blir det ingen gemensam samling vid posthuset för avprickning, tyvärr kan vi inte heller genomföra vår traditionella korvgrillning

Skyddsjakt på vildsvin

Styrelsen har beslutat att genomföra skyddsjakt på vildsvin under perioden september-november i syfte att förebygga skador på vår mark. Under pågående skyddsjakt placeras informationsskylt vid posthuset så att även de som promenerar på ön blir informerade. Vid eventuella frågor kontakta viltvårdare: Peter Hedensjö tel

Välkommen till vår nya föreningssida

Den nya hemsidan är nu lanserad!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.