Grönområdesplan Etapp 2

Publicerad torsdag 12 nov 2020, 17:51

Hösten 2018 anlitade Sollarö Samfällighetsförening Skogsstyrelsen i syfte att ta fram en grönområdesplan. Denna plan genomförs nu etappvis under planperioden ca: 10 år, detta genom successiv utglesning av snabbt växande granar och ordinära lövträd.

Styrelsen har nu beslutat att genomföra etapp 2 av grönområdesplan med start sannolikt under nästa vecka enligt nedan prioritering:

1. Längs vägarna och träd angripna av granbarksborre
2. Område 2, 3 och 3 b (Skogsområdet mot Brunnsvägen)
3. Område 7 (Ekholmen)

Framkörning av stockar och ris sker löpande fram till upplagsplatserna som är öster och väster om bron för vidare transport bort från Sollarö senast den 30 april 2021.

Som inloggad medlem på vår hemsida (www.sollaro.se) kan du ta del av grönområdesplan samt detaljerad plan för etapp 2 under: Meny/Dokument/Grönområdesplan

Styrelsen

Sollarö Samfällighetsförening

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.