Stämma, Midsommar och Arbetsdag

Publicerad torsdag 15 apr 2021, 22:26

Hej Sollarös vänner!

Hoppas att det är bra med samtliga, den 5 april genomförde styrelsen ett vandrande styrelsemöte på Sollarö i både snö och blåst, det var lite kallt men ändå trevligt att kunna mötas för första gången på länge.

Som alla känner till har inte restriktionerna förändrats vilket gör att vi inte kan genomföra en normal stämma, utan det blir en pappersstämma den 27 juni (Per Capsulam) dvs. som föregående år. Vi kommer heller inte kunna genomföra ett gemensamt Midsommarfirande vilket är mycket tråkigt.

Som de flesta har noterat genomförs grönområdesplan etapp 2 enligt följande prioritering:

  1. Längs vägarna och träd angripna av granbarkborre
  2. Område 2, 3 och 3 b (Skogsområdet mot Brunnsvägen)
  3. Område 7 (Ekholmen)

Arbetet längs vägarna är i sin slutfas, träd angripna av granbarkborre längs Brunnsvägen och Skogsvägen är omhändertagna. Tyvärr ser vi en ökad spridning av granbarkborre i skogsområdet vilket sannolikt kommer att kräva ett omtag.

Vi kommer inte att genomföra en gemensam arbetsdag i vår men vi måste ändå snygga till vår ö inför sommaren.

Med anledning av detta önskar vi att följande sker så snart som möjligt inom respektive vägområde:

  • Samla ihop ris i högar dvs. om det finns några högar kvar alternativt köra rester av ris till upplagsplatsen nere vid posthuset
  • Samla ihop de sista snökäpparna, placera dem bakom gräsklipparskjulet
  • Lägga igen gropar i vägbanan, finns grus vid vändplanen Sollarö Havsväg
  • Rensa sly längs vägarna
  • Om möjligt återställa gräsytor efter vildsvinens framfart

Vi har ett par helger på oss med en sista riktad insats under Valborg / Valborgshelgen, prata ihop er med några grannar så kan ni hjälpas åt på ett rekommenderat avstånd.

Vill även passa på att informera om att skyddsjakten på vildsvin är förlängd, den inköpta fällan har levererat 2 vildsvin vilket är mycket glädjande, nu planeras det för en flytt av fällan närmare bron. Beslut har även tagits om skyddsjakt på kanadagäss och skarv i syfte att undvika en sanitär olägenhet vid badstrand samt freda bestånd av abborre.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

gm Anders Isevid

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.