Status grönområdesplan etapp 3

Publicerad söndag 12 dec 2021, 12:22

Som flera noterat arbetar Sten Hamring med inventering och uppmärkning av träd vilket kommer att pågå tom nästa vecka.

Träd märks upp enligt följande: Rött = Förslag på borttag av träd, Gult = Ska skyddas

När inventering och uppmärkningen är klar har vi ett förslag på vad som bör göras i syfte att förvalta skogen långsiktigt (10 år).

Nästa steg i processen är att områdesansvariga utvärderar förslaget och gör eventuella korrigeringar med stöd från medlemmar inom respektive område.

När områdesansvariga har ett lokalt förankrat förslag (område 3 gemensamt) ska det presenteras för styrelsen inför beslut om ett genomförande.

Om allt fungerar enligt plan bör ett underlag för beslut kunna presenteras för styrelsen i början av januari vilket innebär att ett genomförande skulle kunna startas i februari.

Privata fastigheter som önskar hjälp med borttag av träd max 15 meter in från tomtgräns pga. räckvidd skördaren kan kontakta Sten Hamring på 070-866 85 00

Övriga frågor/funderingar hänvisas till respektives områdesvarig.

Sollarö Brunnsväg

Robert Averin, mob: 070-982 56 21, mail: robert.skyllbergaverin@msb.se

stf Peter Hedensjö: 072-500 99 19, mail: peter.hedensjo@gmail.com

Sollarö Ekholmen

Sven Hanson, mob: 070-382 95 49, mail: sven.g.hansson@gmail.com

Sollarö Havsväg

Anders Isevid. mob: 070-519 51 39, mail: anders.isevid@gmail.com

Sollarö Skogsväg

Sören Åkerblom, mob: 076-771 95 63, mail: sorenakerblom@gmail.com

Sollarö Strandväg

Johan Neffler, mobil: 076-886 10 15, mail: johan_neffler@hotmail.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.