Status Grönområdesplan samt datum för vårens arbetsdag och årsstämma

Publicerad måndag 4 apr 2022, 18:28

Enligt tidigare information skulle grönområdesplan etapp 3 starta under februari/mars.
Då det har varit svårt att få tag på maskiner blir det en förskjutning i tidplan, målsättningen är att det ska vara klart innan sommaren.

Lördagens den 30 april är det dags för vårens gemensamma arbetsdag.
Vi samlas 10:00 vid posthuset för avprickning och beräknas hålla på till ca: 13:00 och då avsluta med traditionell korvgrillning som ”Team Havsvägen” ansvarar för denna gång.

Prioriterade aktiviteter är:
- Renovera badbryggan
- Ta bort vägpinnar
- Rensa gräsytor från pinnar inför klippning
- Snygga till våra gemensamma ytor
- Lägga igen gropar i vägen
- Rensa vägtrummor

Är det ytterligare saker som behöver åtgärdas kontakta respektive områdesansvarig.
- Sollarö Brunnsväg - Robert Averin
- Sollarö Ekholmen - Sven Hansson
- Sollarö Havsväg - Anders Isevid
- Sollarö Strandväg - Johan Neffler
- Sollarö Skogsväg - Sören Åkerblom

Lördagen den 11 juni 10:00-12:00 träffas vi i Frötuna skola för årsstämma, handlingar till stämman delges senast den 11 maj.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Sollarö Samfällighetsförening
gm Ordf. Anders Isevid

Trivselregler - Arbetsdagar

Vi har två arbetsdagar per år då vi tillsammans tar itu med skötsel- och förbättringsarbeten (Valborgsmässoafton och första lördagen i oktober). För att erhålla arbetsrabatten på årsavgiften fodras att man är närvarande på minst en av dessa två arbetsdagar. Om man inte har haft möjlighet att deltaga är man skyldig att återbetala arbetsrabatten som man automatiskt får på årsavgiften (fn 500 SEK). Om ingen av arbetsdagarna fungerar så kan man komma överens med sin områdesansvarig om att göra lämplig insats vid annat tillfälle.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.